e" /-"tr" itemscope itemtype="http://schemaLisaIope"itle>Alzaymıra karşı sebze ve meRİ
data-orici="1">data-data-ptm" tient="Alzaymıra karşı sebze ve medata-urlntent="http://www.depohaber.com/alzaymira-karsi-sebze-ve-meyve-3018h.data-nexontent="http://www.depohaber.com/gunun-tum-onemli-gelismelerini-sizin-icin-derledik-gunun-ozeti-16-agustos-2017-18368h.fdiv>
ive" src="http://d.depohaber.com/news/3141.png" ent="Alzaymıra karşı sebze ve meyv>/an>G>
9-216meRİ21 Eylülusto6amba
data-pitemt1ainer">a kana htne-headht">amba
ive" src="http://d.depohaber.com_source/8/3141.pnignclrbsmidd_togpng" htepo KaynlatacHaber" wi11h="250" hei30meyv>/an>Gn>
itle>Alzaymıra karşı sebze ve mei1/sh2l
riA-amba
ive" //d', ad2//www.g];adica/funcaberp', ad/js/adsby/www.gd.min.js"> ://d300 --c ipins>
meta itemprop="arBody">
ent="Amasya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz, balık, sebze ve meyve tüketiminin alzaymır hastalığının başlamasını ve ilerlemesini yavaşlatacağ açSaYadSanapmep>21 Eylüluhtm">Dmeli, Alzayhtm">G ioYayaslaylaesiptSağlıaçSaYamad>, egzerrini-, Mzenm/ındenemli besller ni-, syaol-nsigaayminianımSandfr uzak durmanı-, zihemeaktif tutmanı--nso="Allejgeni-, hafızakaybkana yol-açaiminin alzaymır hastalıdfr korunma ytnetalism olduğdike ilk benürü Dr. Öner Ner"eli, Alzaymır hastalığıenemlller si mümk>Güdeğildir ancas sini yavamak da ilkmizdisi ü Dzn genellbesller hasm"kanlSaYazlamasüdeğiştirilr si, Akdeniz.ptpi besller ergiz, bmeyve tükalık, sebze ve meyve tükyellbuymır hastalının başlaını ve ilerl sini yavaılmaktadSahe disinapmep>İLK BELİRTİ UNUTKAN>SAĞLtrong>apmep>eli, Alzağın>Glüs glyatlam"25r zbanki gibl r Mñ Müdllerlemeenemlllye-, ve iyihl kronik bir biyinymır hastal olduğdiadeğinenÖner Ner"Hır hastalıoluşumuda yi yavnmanı--tüm örbir risk faktöüdolduğdın65 yi ysonr"lğda mır hastalıgöüdlle sıkılastalığır Mekli irtasm" içi->G>olduğdbi"hemektisi ü lkemini- ">Gfus yi yavnma hınla derkss=" hasndSatalıdfnıç ">Gfusugm>Gek yi yavnşlatacın30-40 yaslsonr"meli, Alzaymır hastalıeen-tüm örstm">Sa rorunu olşlatacı Mştm">Glmektisi e diye konuştu.apmep>eli, Alzaymır hastalığının genellikle ilk belietimunutkanlSa olduğdikevurguYayanürüner Neröğreer güçlüğü, konuşma bozukluğd, yoldikekaybetr erkİlelism tanıybam>, mirssınrr güçlüğü, huzursuzluk, gelizgenalaldSahganlSa, uyku bozukluğd, glyalgömeındeprg];onuüdpan>De ilk benş ar"lğda olduğdikesöylisinapme/an>
Alza-mır hastalığ-nın genel-ikl- ilk beli-tisi gunun-haberleri.htm" timeli, Alzaymır hastalığının genellikle ilk belirtisi unun-habe.com/" tag-mmeli, Alzaymır hastalığının genellikle ilk belirtisi span>
ive" //d', ad2//www.g];adica/funcaberp', ad/js/adsby/www.gd.min.js"> ://d336 --c ipins>
onsubmit="return addCnmetEl(this, 1, eyve);rigype=are
row cl6" placehole-htiYORUMUNUZ" maxlleg" wi54+0ig/ype=are lernpuscript thiddenwords" nreply">valu" n0meyv>ht">ambarnpuscript tsubmit"/form.fdiv>
Gf M, glıret,comncm>G>isihl cümlı nve>DmimaYaz, naçlaaymaldSahkariçGe-, mlymirAllahkari.g yazılmamasm",
data-cal" href="http://www.depohaber.com/alzaymira-karsi-sebze-ve-meyve-3018h.data-ber" wi100%h.data-numpost cl5h.data-colortp://" nlble-righan>
ive" //d', ad2//www.g];adica/funcaberp', ad/js/adsby/www.gd.min.js">
G>
Garfdiv>
ive" //d', ad2//www.g];adica/funcaberp', ad/js/adsby/www.gd.min.js"> ://d336 --c ipins>
Garfft">
G-ine" co .com-sm>G-lisa">/div>
G-iaescri-2pighbaKatdeki span>Dnün Habamba
G-ine" co curomncy"sm>Garfft">
  • DOYAZARİ
  • EUROARİ
  • ALTINARİ
  • BIST 100ARİ
G css-.com-sm>G box-pinkarfft">