Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme:
Depohaber.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi ve DokümanKullanımı:
Depohaber.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
Depohaber.com.Com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Cevap Hakkına Saygı:
Depohaber.com, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:
Depohaber.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Öncü olmak:
Depohaber.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
Depohaber.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

Depohaber.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.